Francesc Ristol UbachDirector Grupo CTAC 

Eva Domènec ElizaldeDirectora Programas de Intervencions Assisitidas amb gossos CTAC

www.ctac.cat


CTAC està format per un equip interdisciplinari encarregar d’oferir a les persones els beneficis de les teràpies i activitats assistides amb gossos; de vetllar pel benestar físic i psíquic dels nostres animals de teràpia a la vegada que realitzar una funció de sensibilització i difusió a la població en general dels beneficis dels gossos d’assistència i de teràpia.

Després de més de quinze anys treballant, investigant, formant, innovant,... CTAC s’ha convertit en un full member de IAHAIO, una de les organitzacions més rellevants en l’entorn de les relacions humano animal.

Ha participat activament en la creació de la primera unitat funcional de IAA de l’àmbit hospitalari en el primer hospital nacional que aplica les IAA amb finalitats terapèutiques: l’hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu de Barcelona.

El Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC) ha sigut premiat, a través de la seva directora Eva Domènec Elizalde, amb una de les medalles President Macià 2015, com a reconeixement a aquells treballadors i treballadores que han destacat per les seves qualitats, mèrits personals o serveis prestats en benefici dels interessos generals.

Un reconeixement a les intervencions assistides amb animals i els beneficis que això aporta a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional.

 

CTAC realitza les sessions d’intervencions assistides amb animals amb la incorporació de gossos fiables, adequats, controlables, previsibles i confiables. Els gossos de teràpia es converteixen en un motivador, un facilitador, un estímul multi sensorial capaç de captar l’atenció i la motivació del pacient o alumne, millorant la seva cooperació i implicació en el procés terapèutic o educatiu.